Nhận diện nhãn hiệu HDTelecom

Nhận diện nhãn hiệu HDTelecom

Nhận diện nhãn hiệu HDTelecom

HDTelecom là nhà sản xuất dây nhảy và các phụ kiện quang và là đơn vị được bảo hộ Nhãn Hiệu bởi Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Cục Sở Hữu Trí Tuệ Lấy thị trường làm hướng đạo, gắn chất lượng sản phẩm dịch vụ với sự tồn vong của công ty, lấy nhân tài làm chỗ dựa, lấy quản trị để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh

Nhận diện nhãn hiệu HDTelecom
Hotline: 0912 182 055
Hỗ trợ trực tuyến
Support Online
Phòng kinh doanh
* Mr Đức : 0901096999
* Mr Sơn: 0919 952 991
* Mr An : 091.6966.189
Phòng kỹ thuật
* Mr Tuân (TP.KT): 091.668.4099
* Mr Thái: 097.145.6519