Ethernet media converter công nghiệp (đầu SC hoặc ST)