Dây nối quang FC

Đặc điểm:
1. Single-mode hoặc Multi-mode
2. Vỏ PVC đường kính 2.0mm hoặc 3.0mm
….

google-site-verification: google4ae1f0e500952051.html