Showing 1–21 of 215 results

Các vật tư BTS

CỬA SỔ FEEDER

Hộp Phối Quang Trong Nhà(Indoor ODF)

ODF 48Fo indoor

Cáp Quang Dã Chiến,Cáp Quang Chống Cháy

Dây nhảy quang chống cháy, chống nước Singlemode , Mutilmode

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter huawei 60kw

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter huawei 10kW

Swich Lantech

AD1360S Series

Swich Lantech

IPGS-5416MGSFP-16

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter Huawei Sun2000 – 2kW, 3KW, 4KW, 5KW

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter 50kw ( Sungrow)

Swich Lantech

IPES-3416DSFP

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter 10kw ( Sungrow)

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter 5kw( Sungrow)

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Inverter 3kw ( Sungrow)

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Kẹp đầu (cuối)

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Dắc chữ y

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Dắc chữ Y

Hệ Thống Điện Mặt Trời

Dắc MC4 chữ Y

google-site-verification: google4ae1f0e500952051.html