STW-1001C-G-0303

– Dùng cho kết nối serial RS-232/RS-422/RS-485 và kết nối 3G với ăng ten RP-SMA với 1 ăng ten 2dBi, sử dụng cho các ứng dụng M2M
– NAUTILUS INFOTECH, Taiwan