Showing all 6 results

Các vật tư BTS

Cáp Feeder 1/2 outdoor

Các vật tư BTS

Cáp Feeder 1/2” indoor

Các vật tư BTS

Cáp đồng trục feeder 7/8

Các vật tư BTS

Cáp Jumper 7/16 (Draka)

Các vật tư BTS

Jumper 2 đầu 7/16 loại 3m

google-site-verification: google4ae1f0e500952051.html