Showing the single result

BỘ GÁ ĐA NĂNG

Bộ gá RRU có thể được lắp đặt trên các ống, mặt nghiêng, thép nghiêng góc (thép thanh L, thép thanh V…) và tường. Bộ gá RRU lắp vừa tất cả các RRU phổ biến: dòng RRU Ericsson và các module khác với khoảng cách chiều ngang 146mm bao gồm các các module RBS, PBC, GPE hoặc A2. Khi lắp đặt RRB, có thể lắp kết hợp với cả module PSU hoặc A2.

Bộ Gá RRU (RRUS)

Bộ gá RRU

google-site-verification: google4ae1f0e500952051.html