Showing 1–21 of 32 results

Các vật tư BTS

CỬA SỔ FEEDER

Các vật tư BTS

Dây tiếp địa 25mm2

Các vật tư BTS

Tải giả 100W

Các vật tư BTS

Dây nguồn DC 35mm2

Các vật tư BTS

Dây nguồn DC 25mm2

Các vật tư BTS

Dây nguồn đôi 2×16

Các vật tư BTS

Đầu cosse điện

Các vật tư BTS

Open rack 19″ 36U

Các vật tư BTS

Lạt nhựa (dây thít)

Các vật tư BTS

Kẹp chữ C

Bộ Gá Ăng Ten

BỘ GÁ ĂNG TEN CHO BTS

Bộ Gá RRU (RRUS)

Bộ gá RRU

Các vật tư BTS

Kẹp cáp 3 điện-quang

Các vật tư BTS

Connector cắt sét

Các vật tư BTS

Connector N-Type

Các vật tư BTS

Cáp Feeder 1/2 outdoor

Các vật tư BTS

Cáp Feeder 1/2” indoor

google-site-verification: google4ae1f0e500952051.html