INS-F0800-M12

– Là loại L2 unmanaged, tuân theo tiêu chuẩn EN50155 IP67, 8 cổng 10/100Base-T M12 D-code, trongđó 2 cổng hỗ trợ “Auto Bypass”
– NAUTILUS INFOTECH, Taiwan