Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng trạm viễn thông, thiết bị DWDM….