hotline: 0912.182.055 - 0904.738.666
Chào mừng bạn đến với Hdtelecom

Dây nối quang (dây hàn quang, pigtail)

Sắp xếp :