Dây nhảy quang HDTelecom FC/UPC – ST/UPC

Dây nhảy quang FC/UPC – ST/UPC : Truyền hình ăng-ten cộng đồng, hoạt động thiết bị cuối, các mạng viễn thông, tàu điện ngầm, mạng nội bộ (LANs), các hệ thống xử lý dữ liệu, thiết bị đo quang, các lắp

Danh mục: