Dây nhảy quang chống cháy, chống nước Singlemode , Mutilmode