Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh
Tuyển nhân viên kinh doanh
Số lượng cần tuyển: 03 người Yêu cầu: - Nam – Nữ hình thức ưa nhìn. Yêu cầu chung: - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực viễn thông

Cần tuyển 01 lái xe
Cần tuyển 01 lái xe
Yêu cầu - Số lượng : 01 người - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm - Trung thực, trách nhiệm và nhiệt tình - Lương thỏa thuận

Cần tuyển gấp 01 Kế toán trưởng
Mô tả công việc: - Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty. - Quản lý, kiểm tra, kiểm soát theo dõi sổ sách kế toán, bộ phận kế toán - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Cần tuyển gấp 01 nhân viên kỹ thuật
Mô tả công việc: - Triển khai kế hoạch cho dự án - Điều phối công việc triển khai dự án: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo sử dụng - Phụ trách về mặt kỹ thuật cho các dự án của công ty

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Đại - 0913.396.693
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 12
daivv@hdtelecom.com.vn
Mr Đức - 0913.602.111
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 30
nguyenduc@hdtelecom.com.vn
KD 1 skype
Mr Sơn - 0919.952.991
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 31
sonvh@hdtelecom.com.vn
KD 2 skype
Mr An - 0916.966.189
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 31
anvv@hdtelecom.com.vn
KD 3 skype
Mr Tiến - 0913.303.290
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 32
tienvm@hdtelecom.com.vn
Phòng kỹ thuật skype
Mr Tuân - 0916.684.099
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 48
tuannn@hdtelecom.com.vn
Phòng kỹ thuật skype
Mr Nam - 0945.365.336
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 48
namnh@hdtelecom.com.vn
 

 

Hình ảnh về sản phẩm, số liệu của sản phẩm chính xác mà HD telecom cung cấp tới khách hàng

module quang

hộp phối quang