Đang tải... Vui lòng chờ...
Triết lý kinh doanh

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Kinh doanh luôn phải có đạo đức và sự chính trực.
  • Ý kiến đóng góp của khách hàng là nguồn tài sản quý giá để HDTELECOM ngày càng hoàn thiện và phát triển bền vững.
  • Mọi sản phẩm dù lớn hay nhỏ luôn làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
  • Vì một Việt Nam phát triển bền vững, HDTELECOM sẽ cùng chung sức để làm xanh, làm sạch môi trường sống và môi trường làm việc theo chương trình 5S.
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Đại - 0913.396.693
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 12
daivv@hdtelecom.com.vn
Mr Đức - 0913.602.111
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 30
nguyenduc@hdtelecom.com.vn
KD 1 skype
Mr Sơn - 0919.952.991
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 31
sonvh@hdtelecom.com.vn
KD 2 skype
Mr An - 0916.966.189
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 31
anvv@hdtelecom.com.vn
KD 3 skype
Mr Tiến - 0913.303.290
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 32
tienvm@hdtelecom.com.vn
Phòng kỹ thuật skype
Mr Tuân - 0916.684.099
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 48
tuannn@hdtelecom.com.vn
Phòng kỹ thuật skype
Mr Nam - 0945.365.336
04.32123272 (hoặc 04.37856368) EXT 48
namnh@hdtelecom.com.vn
 

module quang

hộp phối quang