Đang tải... Vui lòng chờ...
Danh mục sản phẩm
Sắp xếp theo:

Cáp tín hiệu điện

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Đức - 091.360.2111
024.32123272 (hoặc 024.37856368) EXT 30
nguyenduc@hdtelecom.com.vn
KD 1 skype
Mr Sơn - 097.246.4380
024.32123272 (hoặc 024.37856368) EXT 31
sonvh@hdtelecom.com.vn
KD 2 skype
Mr An - 091.6966.189
024.32123272 (hoặc 024.37856368) EXT 31
anvv@hdtelecom.com.vn
KD 3 skype
Mr Tiến - 091.330.3290
024.32123272 (hoặc 024.37856368) EXT 32
tienvm@hdtelecom.com.vn
Phòng kỹ thuật skype
Mr Tuân - 091.668.4099
024.32123272 (hoặc 024.37856368) EXT 48
tuannn@hdtelecom.com.vn
Phòng kỹ thuật skype
Mr Hiển - 094.868.5862
024.32123272 (hoặc 024.37856368) EXT 48
hiennv@hdtelecom.com.vn
 

module quang

hộp phối quang